Flori Jianu

Domnii Moldovei

Secolul al XIV-lea
Dragoș - cca. 1347 - cca. 1354
Sas - cca. 1354 - cca. 1363
Bogdan I - 1363 (între p. 24 iunie 1360 și a. 2 februarie 1365) - 1367 spre sfârșit (a. 29 iunie 1368)
Petru I (fiul lui Ștefan) - 1367 spre sfârșit - p. iulie 1368
Lațcu - p. iulie 1368 - 1375
Petru al II-lea (fiul Margaretei [Mușata]) - 1375 - decembrie 1391
Roman I - a. martie 1392 - decembrie 1394
Ștefan I - decembrie 1394 - a. 28 noiembrie 1399
Iuga Ologul - a. 28 noiembrie 1399 - a. 29 iunie 1400
Secolul al XV-lea[modificare | modificare sursă]Alexandru cel Bun - a. 29 iunie 1400 - 1 ianuarie 1432
Iliaș - 1 ianuarie 1432 - septembrie 1433
Ștefan al II-lea - septembrie 1433 - 4 august 1435
Iliaș - 4 august 1435 - 8 martie 1436
Iliaș și Ștefan al II-lea - p. 8 martie 1436 - p. 1 august 1442
Ștefan al II-lea - p. 1 august 1442 - 13 iulie 1447
Roman al II-lea - 13 iulie 1447 - a. 22 august 1447
Petru al III-lea - a. 22 august 1447 - p. 23 decembrie 1447
Roman al II-lea - p. 23 decembrie 1447 - între p. 23 februarie și a. 5 aprilie 1448
Petru al III-lea - a. 5 aprilie 1448 - p. 10 octombrie 1448
Guvernarea lui „Ciubăr Vodă" (Csupor de Monoszló) - p. 10 octombrie 1448 - a. sfârșitul lui decembrie 1448
Alexăndrel (Alexandru al II-lea) - a. sfârșitul lui decembrie 1448 - 12 octombrie 1449
Bogdan al II-lea - 12 octombrie 1449 - 15 octombrie 1451
Petru Aron - 15 octombrie 1451 - a. 24 februarie 1452
Alexăndrel - a. 24 februarie 1452 - 22 august 1454
Petru Aron - a. 25 august 1454 - între 8 decembrie și 8 februarie 1455
Alexăndrel - a. 8 februarie 1455 - 25 martie 1455
Petru Aron - 25 martie 1455 - 12 aprilie 1457
Ștefan cel Mare - 12 aprilie 1457 - 2 iulie 1504

Secolul al XVI-lea
Bogdan al III-lea - 30 iunie 1504 - 22 aprilie 1517
Ștefăniță - 22 aprilie 1517 - 14 ianuarie 1527
Petru Rareș - 20 ianuarie 1527 - 14 septembrie 1538
Ștefan Lăcustă - 21 septembrie 1538 - cca 20 decembrie 1540
Alexandru Cornea - cca 21 decembrie 1540 - 9 februarie sau 16 februarie 1541
Petru Rareș - a. 9 februarie 1541 - 2 septembrie/3 septembrie 1546
Iliaș Rareș - 3 septembrie 1546 - 30 mai 1551
Ștefan Rareș - a. 24 mai 1551 - 1 septembrie 1552
Ioan Joldea - a. între 4 septembrie și 12 septembrie 1552: două sau trei zile
Alexandru Lăpușneanu - între 4 septembrie și 12 septembrie 1552 - p. 30 noiembrie 1561
Despot Vodă - 18 noiembrie 1561 - 9 noiembrie 1563
Ștefan Tomșa - 9 august 1563 - între 20 februarie și 4 martie 1564
Alexandru Lăpușneanu - între 20 februarie și 10 martie 1564 - 9 martie 1568
Bogdan Lăpușneanu - 9 martie 1568 - a. 15 februarie 1572
Ioan Vodă cel Viteaz - a. 15 februarie 1572 - 11 iunie 1574
Petru Șchiopul - p. 11 iunie 1574 - a. 18 noiembrie 1577
Ioan Potcoavă - 18 noiembrie 1577 - între 28 decembrie și 30 decembrie 1577
Petru Șchiopul - 31 decembrie 1577 - a. 9 februarie 1578
Alexandru Potcoavă - a. 9 februarie 1578 - 12 martie/13 martie 1578
Petru Șchiopul - 13 martie 1578 - 2 decembrie 1579
Iancu Sasul - p. 9 decembrie 1579 - 2 septembrie-5 septembrie 1582
Petru Șchiopul - 17 octombrie 1582 - 9 august/19 august 1591
Locotenență domnească - 19 septembrie/29 septembrie 1591 - a. 16 decembrie/26 decembrie 1591
Aron Vodă - a. 16 decembrie/26 decembrie 1591 - a. 15 iunie/25 iunie 1592
Petru Cazacul - <sfârșitul lui iulie sau începutul lui august 1592 st.n> - 4 octombrie/14 octombrie 1592
Aron Vodă - 8 octombrie/18 octombrie 1592 - 25 aprilie/5 mai 1595
Ștefan Răzvan - între 26 aprilie/6 mai și 2 mai/12 mai 1595 - p. 22 august/1 septembrie 1595
Ieremia Movilă - august 1595 - mai 1600
Mihai Viteazul - 6 mai/16 mai 1600 - mijlocul lui septembrie 1600, st.n.

Secolul al XVII-lea
Ieremia Movilă: septembrie 1600 - 30 iunie/10 iulie 1606
Constantin Movilă: p. 30 iunie/10 iulie - iulie 1606
Simion Movilă: iulie 1606 - 14/24 septembrie 1607
Mihail Movilă: p. 14/24 septembrie - începutul lui octombrie 1607
Constantin Movilă: octombrie 1607
Mihail Movilă: octombrie - decembrie 1607
Constantin Movilă: decembrie 1607 - decembrie 1611
Ștefan Tomșa al II-lea: ianuarie 1612 - noiembrie 1615
Alexandru Movilă: noiembrie 1615 - iulie 1616
Radu Mihnea: iulie 1616 - februarie 1619
Gaspar Graziani: februarie 1619 - 10/20 septembrie 1620
Alexandru Iliaș: p. 10/20 septembrie 1620 - septembrie 1621
Ștefan Tomșa al II-lea: octombrie 1621 - septembrie 1623
Radu Mihnea: septembrie 1623 - 13/23 ianuarie 1626
Miron Barnovschi: p. 13/23 ianuarie 1626 - august 1629
Alexandru Coconul: septembrie 1629 - aprilie 1630
Moise Movilă: aprilie 1630 - decembrie 1631
Alexandru Iliaș: decembrie 1631 - aprilie 1633
Miron Barnovschi: aprilie - 22 iunie/2 iulie 1633
Moise Movilă: 25 iunie/5 iulie 1633 - aprilie 1634
Vasile Lupu: aprilie 1634 - aprilie 1653
Gheorghe Ștefan: aprilie 1653
Vasile Lupu: mai - iulie 1653
Gheorghe Ștefan: iulie 1653 - martie 1658
Gheorghe Ghica: martie 1658 - noiembrie 1659
Constantin Șerban: octombrie - noiembrie 1659
Ștefăniță Lupu: noiembrie 1659 - ianuarie 1661
Constantin Șerban: ianuarie - februarie 1661
Ștefăniță Lupu: februarie - 19/29 septembrie 1661
Eustratie Dabija: p. 19/29 septembrie 1661 - 11/21 septembrie 1665
Căimăcămie: octombrie - noiembrie 1665
Gheorghe Duca: noiembrie 1665 - mai 1666
Iliaș Alexandru: mai 1666 - noiembrie 1668
Gheorghe Duca: decembrie 1668 - decembrie 1671
Mihalcea Hâncu: decembrie 1671 - ianuarie 1672
Gheorghe Duca: ianuarie - august 1672
Ștefan Petriceicu: august 1672 - noiembrie 1673
Dumitrașcu Cantacuzino: noiembrie 1673 - ianuarie 1674
Ștefan Petriceicu: februarie 1674
Dumitrașcu Cantacuzino: februarie 1674 - noiembrie 1675
Antonie Ruset: noiembrie 1675 - noiembrie 1678
Gheorghe Duca: decembrie 1678 - noiembrie 1683
Ștefan Petriceicu: noiembrie 1683 - martie 1684
Dumitrașcu Cantacuzino: aprilie 1684 - mai 1685
Căimăcămie (Ion Racoviță vornicul): mai - iunie 1685
Constantin Cantemir: mai 1685 - 16/26 martie 1693
Dimitrie Cantemir: 18/28 martie - aprilie 1693
Constantin Duca: mai 1693 - decembrie 1695
Căimăcămie (Tudosie Dubău logofăt, Bogdan hatmanul, Iordache Ruset vistiernic): decembrie 1695 - ianuarie 1696
Antioh Cantemir: ianuarie 1696 - septembrie 1700

Secolul al XVIII-lea
Constantin Duca: septembrie 1700 - iunie 1703
Căimăcămie (Ioan Buhuș logofăt): iunie - septembrie 1703
Mihai Racoviță: septembrie 1703 - februarie 1705
Căimăcămie (Lupu Bogdan vornicul): februarie - martie 1705
Antioh Cantemir: martie 1705 - iulie 1707
Căimăcămie (Iordache Ruset vornicul, Ion Neculce spătar, Ilie Cantacuzino fost vistier, Ilie Catargiul vistier): iulie 1707
Mihai Racoviță: iulie 1707 - octombrie 1709
Căimăcămie (în frunte cu Ioan Buhuș logofăt): octombrie - decembrie 1709
Nicolae Mavrocordat: decembrie 1709 - noiembrie 1710
Căimăcămie (în frunte cu Iordache Ruset vornicul): noiembrie 1710
Dimitrie Cantemir: noiembrie 1710 - iulie 1711
Căimăcămie (Lupu Costachi vornic, Maxut postelnic, Antioh Jora hatman): august - septembrie 1711
Căimăcămie (Ioan Mavrocordat): septembrie - noiembrie 1711
Nicolae Mavrocordat: noiembrie 1711 - decembrie 1715
Mihai Racoviță: decembrie 1715 - septembrie 1726
Căimăcămie (Constantin Costache spătar, Sandu Sturza ban): septembrie - octombrie 1726
Grigore al II-lea Ghica: octombrie 1726 - aprilie 1733
Constantin Mavrocordat: mai 1733 - noiembrie 1735
Grigore al II-lea Ghica: decembrie 1735 - septembrie 1739
Stăpânirea militară rusească (feldmareșalul Münich): septembrie - octombrie 1739
Grigore al II-lea Ghica: octombrie 1739 - septembrie 1741
Constantin Mavrocordat: septembrie 1741 - iulie 1743
Ioan Mavrocordat: iulie 1743 - aprilie 1747
Grigore al II-lea Ghica: aprilie 1747 - februarie 1748
Constantin Mavrocordat: februarie 1748 - august 1749
Căimăcămie (Iordache Stavrachi): august - decembrie 1749
Constantin Racoviță: decembrie 1749 - iunie 1753
Matei Ghica: iunie 1753 - februarie 1756
Constantin Racoviță: martie 1756 - martie 1757
Căimăcămie (Dumitrașcu Sturza spătar): martie 1757
Scarlat Ghica: martie 1757 - august 1758
Căimăcămie (Vidale): august 1758
Ioan Teodor Callimachi: august 1758 - mai 1761
Grigore Callimachi: mai 1761 - martie 1764
Grigore al III-lea Ghica: martie 1764 - ianuarie 1767
Grigore Callimachi: ianuarie 1767 - iunie 1769
Constantin Mavrocordat: iulie - 4/14 decembrie 1769
Stăpânirea militară rusească (feldmareșalul P. A. Rumianțev): septembrie 1769 - ianuarie 1775
Grigore al III-lea Ghica: februarie 1775 - 1/12 octombrie 1777
Constantin Moruzi: p. 1/12 octombrie 1777 - mai 1782
Alexandru I Mavrocordat (Deli-bei): mai 1782 - ianuarie 1785
Alexandru al II-lea Mavrocordat (Firaris): ianuarie 1785 - decembrie 1786
Alexandru Vodă Ipsilanti: ianuarie 1787 - aprilie 1788
Stăpânirea militară austriacă: 1787 - iulie 1791
Manole Giani Ruset: iulie 1788 - martie 1789
Stăpânirea militară rusească: octombrie 1788 - martie 1792
Stăpânirea militară austriacă: noiembrie 1789 - iulie 1791
Alexandru Moruzi: martie 1792 - ianuarie 1793
Mihail Suțu: februarie 1793 - aprilie 1795
Alexandru Callimachi: mai 1795 - martie 1799
Constantin Ipsilanti: martie 1799 - iunie 1801

Secolul al XIX-lea
Alexandru Suțu: iunie 1801 - septembrie 1802
Căimăcămie (în frunte cu Iordache Canta logofăt): septembrie - octombrie 1802
Alexandru Moruzi: octombrie 1802 - august 1806
Scarlat Callimachi: august - octombrie 1806
Alexandru Moruzi: octombrie 1806 - martie 1807
Stăpânirea militară rusească (comandant general Michelson): noiembrie 1806 - mai 1812
Constantin Ipsilanti: decembrie 1806 - august 1807 (considerat domn în Moldova și în Țara Românească, sub autoritate rusească)
Alexandru Hangerli: martie - iulie 1807
Scarlat Callimachi: iulie 1807 - iunie 1810 (domn din partea turcilor, nu vine în Moldova)
Căimăcămie (Iordache Ruset-Roznovanu): decembrie 1806
Căimăcămie (Veniamin Costache): ianuarie 1807 - iulie 1812
Scarlat Callimachi: octombrie 1812 - septembrie 1819
Căimăcămie (Manu postelnic, Rizo postelnic): iunie - septembrie 1819
Mihai Suțu: septembrie 1819 - februarie 1821
Eteria condusă de Alexandru Ipsilanti: februarie - martie 1821
Căimăcămie (Veniamin Costache): martie - mai 1821
Căimăcămie (Ștefan Vogoride): toamna 1821 - iulie 1822
Stăpânirea turcească: mai 1821 - iulie 1822
Ioan Sandu Sturza: septembrie 1822 - aprilie 1828
Stăpânirea militară rusească: aprilie 1828 - aprilie 1834 (Generalul Pahlen: februarie 1828 - noiembrie 1829, Generalul Pavel Kiseleff: noiembrie 1829 - aprilie 1834)
Vicepreședinți în Moldova: Minciaki, urmat de Mircovici
Mihail Sturza: iulie 1834 - iunie 1849
Grigore Alexandru Ghica: august 1849 - octombrie 1853
Stăpânirea militară rusească: octombrie 1853 - septembrie 1854
Grigore Alexandru Ghica: octombrie 1854 - iunie 1856
Consiliul administrativ extraordinar: iulie 1856
Căimăcămie (Teodor Balș): iulie 1856 - 17 februarie/1 martie 1857
Căimăcămie (Nicolae Vogoride): februarie 1857 - octombrie 1858
Căimăcămie de trei (Ștefan Catargi, înlocuit cu I. A. Cantacuzino, Vasile Sturza, Anastasie Panu): octombrie 1858 - 5/17 ianuarie 1859
Alexandru Ioan Cuza: 5/17 ianuarie 1859 - 11/23 februarie 1866

Random image

Album info

Gallery Stats

  • Version: 3.0.2
  • Albums: 1086
  • Photos: 21328
  • Hits: 9364966